آرایش عجیب و غریب نحدیث تهرانی»/ عکس

0
20حدیث تهرانی با انتشار این عکس نوشت:این روزا بیشتر از همه به چی فکر می کنید تو تنهایی های خودتون ؟حدیث تهرانی با انتشار این عکس نوشت:

اما اگر هیچ چیز

نتواند ما را از مرگ برهاند

لااقل “عشق”

از زندگی نجاتمان خواهد داد …

این روزا بیشتر از همه به چی فکر می کنید تو تنهایی های خودتون ؟ 

 

1

حدیث تهرانیمنبع خبر : افکار نیوز