بازیگر زن جنجالی در سال «هزار و سیصد و غم»/ عکس

0
54پرستو صالحی با انتشار این عکس نوشت:

سال هزار و سیصد و غم جای خالی این بزرگان هرگز پر نخواهد شد استاد پرویز پورحسینی.

پرستو صالحی با انتشار این عکس نوشت:

سال هزار و سیصد و غم جای خالی این بزرگان هرگز پر نخواهد شد استاد پرویز پورحسینی

روحش شاد یادش جاودان

 تسلیت تسلیت تسلیت و هزاران بار تسلیت

پرویز پورحسینیمنبع خبر : افکار نیوز