تیپ این روزهای مه لقا باقری /عکس

0
92مه لقا باقری این عکس را در صفحه خود منتشر کرد.

مه لقا باقری  این عکس را در صفحه خود منتشر کرد و نوشت:

 

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

وین حرف معما نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من

 

مه لقا باقریمنبع خبر : افکار نیوز