تیپ خاص مریم معصومی در دبی /عکس

0
21مریم معصومی این عکس را در صفحه خود منتشر کرد.مریم معصومی  این عکس را در صفحه خود منتشر کرد و نوشت:

دبی فریم (قابِ دبی) یک سازه خاص که شبیه قابِ عکس طراحی شده است،

که از یکسوی این قاب، دبی قدیم و از سوی دیگر دبی جدید قابل مشاهده است که در سال ۲۰۱۸ ساخته شده است و….

 

مریم معصومیمنبع خبر : افکار نیوز