سلفی بی حال نسیم ادبی /عکس

0
18نسیم ادبی این عکس را در صفحه خود منتشر کرد.نسیم ادبی  این عکس را در صفحه خود منتشر کرد و نوشت:

آینه می گه تو همونی که یه روز

می خواستی خورشید و با دست بگیری

ولی امروز شهر شب خونت شده

داری بی صدا تو قلبت می میری

می شکنم آینه رو تا دوباره

نخواد از گذشته ها حرف بزنه

آینه می شکنه هزار تیکه می شه

اما باز تو هر تیکش عکس منه

عکس ها با دهن کجی بهم می گن

چشم امیدو ببر از آسمون

روزا با هم دیگه فرقی ندارن

بوی کهنگی میدن تمومشون

 

نسیم ادبیمنبع خبر : افکار نیوز