شهرزاد کمال زاده در حال دوچرخه سواری /عکس

0
139شهرزاد کمال زاده تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

شهرزاد کمال زاده تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:
کوتاه بود اما به یادگار بمونه از بهار ۱۴۰۰ در کاشان و مردم مهربونش

سیزدتون‌به در ☘️منبع خبر : افکار نیوز