واکنش جالب نخست وزیر هلند به واژگون شدن لیوان قهوه‌اش + فیلم

0
6


فرهنگ سازی مسئولیت پذیری؛ آموزش پذیرش خطا و آموزش پذیری در چند دقیقه این کلیپ کوتاه مشاهده می‌شود.

نخست وزیر هلند لیوان قهوه اش واژگون شد و واکنش آن یک کلاس درس جامعه شناسی بود.

وسایل نظافت را از خدمتکاری که برای تمیزکاری می‌آید، میگیرد و کار نظافت و دستمال کشی را شخصاً انجام میدهد. مسئولیت پذیری، خود را جزو سیستم دانستن، و آموزش پذیری از نکات برجسته این کلیپ کوتاه است.

 

پیشرفت و توسعه چیزی نیست که یک شبه و توسط یک فرد بدست آید، همه اجزای پیشرفت را در بستر سیستم باید دید.

منبع: رکنامنبع : پارسینه