مناسبت ها

مناسبت ها

تاریخ دقیق روز جهانی آب در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی آب در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی آب در تقویم شمسی برابر است با :   تاریخ دقیق روز جهانی آب در تقویم قمری برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی سالمند در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی سالمند در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی سالمند در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۹ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز جهانی سالمند در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی کودک در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی کودک در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی کودک در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۲۹ آبان سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز جهانی کودک در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق اربعین حسینی در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق اربعین حسینی در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق اربعین حسینی در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۵ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق اربعین حسینی در تقویم قمری برابر …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی دامپزشک در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی دامپزشک در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی دامپزشک در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۱۴ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز جهانی دامپزشک در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز نیروی انتظامی در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز نیروی انتظامی در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز نیروی انتظامی در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۱۳ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز نیروی انتظامی …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی کچل ها در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی کچل ها در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی کچل ها در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه ۲۲ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز جهانی …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی معلم در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی معلم در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی سالمند در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۱۳ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز جهانی سالمند در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز مهندس در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز مهندس در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز مهندس در تقویم شمسی برابر است با : روز پنج شنبه ۵ اسفند سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز مهندس در تقویم قمری …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز درختکاری در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز درختکاری در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز درختکاری در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز درختکاری در تقویم قمری برابر …

توضیحات بیشتر »