بایگانی برچسب: است

تاریخ دقیق آغاز هفته وحدت در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق آغاز هفته وحدت در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق آغاز هفته وحدت در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۲۷ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق آغاز هفته وحدت …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق ولادت حضرت محمد (ص) در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق ولادت حضرت محمد (ص) در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق ولادت حضرت محمد (ص) در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۲ آبان سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق ولادت حضرت …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق (ع) در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق (ع) در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق ولادت امام جعفر صادق (ع) در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۲ آبان سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز اخلاق و مهرورزی در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز اخلاق و مهرورزی در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز اخلاق و مهرورزی در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۲ آبان سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز اخلاق …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی رویا در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی رویا در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی رویا در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۳ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز جهانی رویا در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی هنرمند در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی هنرمند در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی هنرمند در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۳ آبان سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز جهانی هنرمند در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق جشن هالووین در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق جشن هالووین در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق جشن هالووین در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۹ آبان سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق جشن هالووین در تقویم قمری برابر …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی مربی در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی مربی در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی مربی در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۸ آبان سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز جهانی مربی در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی مربی در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی مربی در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی مربی در تقویم شمسی برابر است با :   تاریخ دقیق روز جهانی مربی در تقویم قمری برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز آمار و برنامه ریزی در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز آمار و برنامه ریزی در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز آمار و برنامه ریزی در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۱ آبان سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق …

توضیحات بیشتر »